เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00

ประเภทผู้เข้าประกวด

  • 1.นักเรียน / นิสิต/ นักศึกษา ไม่จำกัดเพศ อายุและการศึกษา (สัญชาติไทย)
  • 2.ผู้ประกอบการ / SME ไม่จำกัดเพศ อายุและการศึกษา (สัญชาติไทย)

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาประกวด

  • 1.นักเรียน / นิสิต/ นักศึกษาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) พร้อมกับไฟล์นำเสนอผลงาน (pdf.) และ ภาพผลิตภัณฑ์บรรจุสินค้า (หากมี)
  • 2.ผู้ประกอบการ / SME ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) พร้อมกับไฟล์นำเสนอผลงาน (pdf.) และ ภาพผลิตภัณฑ์บรรจุสินค้า


Copyrights © All Rights Reserved by The Vista Co., Ltd.

Vitafoods Asia Nutraceutical Awards

ล๊อคอินเพื่อเข้าระบบ