เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2566

ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มในลิงก์ให้ครบ ก่อนวันที่ 13 กันยายน 2566 18:00 น. หากส่งหลังจากนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขัน

กติกาการลงสมัครผู้เข้าแข่งขัน

  • 1. สัญชาติไทย
  • 2. ไม่จำกัดเพศ อายุและการศึกษา
  • 3. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน


Copyrights © All Rights Reserved by The Vista Co., Ltd.

Vitafoods Asia Nutraceutical Awards

ล๊อคอินเพื่อเข้าระบบ